In de media


Voor een documentaire genaamd: “Geen stage, hoe nu verder?!” van de publieke omroep zijn wij gevraagd om een bijdrage te leveren.

 

De volledige uitzending kunt u bekijken via de volgende link: Geen stage, hoe nu verder?

Bedrijven gaan racisme op arbeidsmarkt aanpakken

De jaarlijkse antiracisme-betoging in Amsterdam. Tim Overdiek / NOS

Een aantal Nederlandse bedrijven gaat meebetalen aan onderzoek naar manieren om discriminatie van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt te stoppen. Minister Asscher is vandaag aanwezig bij de lancering van het Nationaal Integratiefonds. Er zal 1 miljoen euro vrijkomen voor onderzoek.

Allochtonen vinden bijna nergens zo moeilijk een baan als in Nederland. Dat bleek recent al uit onderzoek van de OESO. Meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen heeft geen betaalde baan. Volgens het CNV komt dit vooral doordat ze een taalachterstand en een klein netwerk hebben, maar ook door discriminatie.

Een netwerk speelt een belangrijke rol bij het vinden van een passende baan. Meer dan de helft van de jongeren vindt een baan binnen zijn netwerk. Zo zouden migrantenjongeren minder snel aan een baan komen, omdat zij vaak ouders hebben die ongeschoold zijn en op een latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Hierdoor hebben de ouders geen netwerk opgebouwd waar kinderen van kunnen profiteren.

Maar ook is discriminatie nog een groot probleem in Nederland. Zaterdag waren er in Amsterdam duizend mensen bij een manifestatie tegen racisme.

Het is de taak van de overheid om voor iedereen dezelfde arbeidskansen te creëren.

Michiel Hietkamp, CNV Jongeren

Premier Rutte zei vorige week in Metro dat de oplossing voor discriminatie op de arbeidsmarkt deels bij de sollicitant ligt. Zo zei hij dat nieuwkomers zich altijd al hebben moeten aanpassen en altijd al te maken hebben gehad met vooroordelen en discriminatie.

“Belachelijk”, vindt Michiel Hietkamp van CNV Jongeren. “De premier wil dat migranten nog harder werken voor een baan terwijl zij dezelfde papieren hebben als autochtone sollicitanten. Het is de taak van de overheid om voor iedereen dezelfde arbeidskansen te creëren.”

De oneerlijke arbeidskansen vindt hij opmerkelijk. “Het opleidingsniveau van deze groep is de afgelopen jaren enorm toegenomen, maar hun positie in de arbeidsmarkt verbetert niet.”

De wanhoop kan leiden naar het criminele circuit.

Halima Maakoul, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders vindt de cijfers zorgelijk. “Als gevolg hiervan verdwijnt bij talentvolle jongeren hun toekomstperspectief en zullen zij op langere termijn wantrouwend staan tegenover de samenleving. De wanhoop kan hen leiden naar het criminele circuit.”

Ook Kamal el Fakir maakt zich zorgen als het gaat om de arbeidskansen van allochtone jongeren. Hij heeft een bureau opgericht en helpt werklozen door onder andere sollicitatietrainingen te geven. Hij merkt dat de vraag hiernaar vooral groot is bij niet-westerse allochtonen. “Na veel teleurstellingen heeft deze groep vooral begeleiding en zelfvertrouwen nodig.”

Originele artikel is te lezen via de volgende link
http://nos.nl/artikel/2027024-bedrijven-gaan-racisme-op-arbeidsmarkt-aanpakken.html

Partners van KML Consultancy: www.payrollsolution.nl en www.ikleersolliciteren.nl